Rest Api Testing Postman.Newman.Jenkins

4 лютого 2019
початок курсу
Вівторок, Четвер
19:30 до 22:00 год
5 тижнів
тривалість курсу
10 занять
2 год. кожне

Тестування REST API з використанням інструментів Postman, Postman Runner та його консольного клієнта Newman дозволяє розділити яка частина Веб чи Мобільного проекту винесена на такий архітектурний рівень як API. Саме це допомагає у розумінні яка побудована робота клієнта з сервером на рівні роботи з даними, якими даними обмінюються клієнт з сервером. Дане тестування можна швидше віднести до Back-end тестування, оскільки може взагалі відбуватися без наявності візуального представлення (Користувацького Інтерфейсу).

Виконуючи таке тестування ми можемо в першу чергу впевнитися, що всі API методи відпрацьовують правильно , та створивши відповідні тестові перевірки також упевнитися у правильності даних, їх повноті та відповідній валідації (створюючи тим самим негативні сценарії).

Окрім того, маючи вже саму систему, а саме її частину представлення (Користувацький Інтерфейс) ми можемо відслідковувати, які методи виконуються та їх почерговість в розрізі бізнес сценаріїв, що дасть нам змогу побувати WorkFlow Testing, створивши ланцюжок виконання методів та тестів відповідно. Великою перевагою такого підходу є те що ми виконуємо тестування основних бізнес сценаріїв через виконання API, можемо виконувати тестування Продуктивності (Performance) та робити це все з єдиній системі CI.

Для кого призначений курс

 • QA тестери, які прагнуть кар’єрного росту у професії
 • QA тестери які цікавляться технічною стороною тестування ПЗ
 • QA тестувальники, яким цікаво опановувати нові інструменти (Software Testing Tools)
 • QA тестери які в майбутньому прагнуть розвиватися в напрямках Автоматизованого тестування або Performance Testing

Що отримує студент по завершенню курсу ?

 • Ефективно працювати зі своєю проектною командою
 • Працювати з основними інструментами керівника проекту
 • Будувати ефективні процеси розробки
 • Правильно налагоджувати атмосферу в колективі
 • Коригувати діяльність команди на всіх етапах виконання проекту
 • Впроваджувати Agile / Scrum методологію в проектах

Попередня реєстрація на курс "Основи Проектного Менеджменту"

Програма курсу

 • Заняття 1

  Introduction to API.
  API documentation.
  Comparing different APIs.
  SOAP vs REST.

 • Заняття 2

  Tokens.
  HTTP Status Codes.
  JSON, XML.
  HTTP Methods.

 • Заняття 3

  Git Essentials.
  Bitbucket.
  Creating project on repository.

 • Заняття 4

  Postman Introduction.
  Postman

 • Заняття 5, 6

  API Development based on project documentation.

 • Заняття 7

  API Testing. Construct tests within Postman.
  Analyzing Flows by exploring API requests-respones from dev tools/fiddler and build API sequences and execution plans based on flows.
  Developing Tracematrix for business flows.

 • Заняття 8

  Postman BDD.
  Postman Runner.
  Newman.
  Performance Testing.

 • Заняття 9

  Bulding СІ around API testing.
  Jenkins

 • Заняття 10

  Conclusions.
  Retrospective.

X